Paslaugų teikimo taisyklės

I.                BENDROS NUOSTATOS

1. Internetinė parduotuvė lbeauty.lt (toliau – lbeauty.lt) priklauso fiziniam asmeniui, užsiimančiam veikla pagal verslo liudijimą.  lbeauty.lt taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Pirkėjui teikiant užsakymą lbeauty.lt.

2. lbeauty.lt turi teise koreguoti Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Pirkėjams užsakantiems gaminius lbeauty.lt.

3. Pirkėjas privalo susipažinti su lbeauty.lt Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

II. PRIVATUMO POLITIKA

 

5. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti gaminius iš lbeauty.lt, turi surašyti visą informacija, kurios yra prašoma užsakymo formoje. Visi nurodyti laukai yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. lbeauty.lt patvirtina, jog asmeninės informacijos pateikimo faktas kartu nereiškia, jog Pirkėjui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui.

6. Pirkėjui užsakant gaminius, turi būti nurodomi gaminių pristatymui būtini asmeniniai Pirkėjas duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. lbeauty.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik gaminių užsakymo ir pristatymo tikslais. lbeauty.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus lbeauty.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmenines Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Pirkėju. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teises aktuose numatytais atvejais.

7. Pirkėjas, pateikdamas asmeninę informaciją lbeauty.lt bei užsakydamas gaminius, patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti gaminius lbeauty.lt.

8. Pirkėjas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtiną, jog jis yra informuotas, kad naršant lbeauty.lt internetiniame puslapyje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai. Slapukai - tai duomenų failai, kurie pateikiami jūsų įrenginyje arba kompiuteryje ir dažnai apima unikalų anonimių identifikatorių. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos išjungti, apsilankykite http://www.allaboutcookies.org.

III. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

9. Pirkėjas apsilankęs lbeauty.lt internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančius gaminius. Pirkėjo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

10. Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekes, telefoną bei papildomą informacija, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. lbeauty.lt patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teises aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

11. Toliau Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo parduotuvėje būdų.

12. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Pirkėjo pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Pirkėjas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Pirkėjas nėra susipažinęs su lbeauty.lt Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis.

13. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, lbeauty.lt gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna lbeauty.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Pirkėjo ir lbeauty.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai lbeauty.lt gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.

14. Pirkėjui pateikus užsakymą, lbeauty.lt sistema automatiškai atsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Pirkėjo pateikti duomenys.

15. lbeauty.lt gavusi pranešimą, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą už padaryta užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1– 3 darbo dienas.

16. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas lbeauty.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

17. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis lbeauty.lt Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

18. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuviu kalba.

 

IV. ĮSIPAREIGOJIMAI IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

 

19. Kiekvienas lbeauty.lt gaminio savybės bendrai nurodomos prie kiekvieno gaminio.

20. lbeauty.lt nurodo, o Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad gaminys, nurodytas lbeauty.lt, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

21. Pirkėjas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą lbeauty.lt, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodoma užsakyme.

22. Kainos lbeauty.lt ir užsakyme nurodomos Eurais.

23. lbeauty.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

23.1. lbeauty.lt įsipareigoja perduoti prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.

23.2. lbeauty.lt įsipareigoja pateikti Pirkėjui užsakyme nurodytą prekių kiekį. lbeauty.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Pirkėjas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame lbeauty.lt.

23.3. lbeauty.lt įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Pirkėju tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo lbeauty.lt aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.

 

V. PREKIŲ PRISTATYMAS

24. Pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš šių gaminių pristatymo būdų:

25. pristatymas kurjeriu;

26. atsiėmimas Omniva, LP Express paštomatusose ar DPD Pickup siuntų taške.

27. Daugiau informacijos apie pristatymo sąlygas, terminus ir būdus galite rasti lbeauty.lt pristatymo sąlygose.

28. Pasirinkus pristatymo kurjeriu būdą, prekes pristatys lbeauty.lt įgaliotas atstovas. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

29. Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Pirkėjas privalo patikrinti prekės siuntos būklę. Jei Pirkėjo netenkina prekės būkle, Pirkėjas teisę nepasirašyti važtaraščio ir prekę grąžinti. Pirkėjui pasirašius važtaraštį lbeauty.lt neprisiims atsakomybės dėl prekės būklės. 

30. Prekių pristatymo terminai gali kisti nuo aplinkybių: liga, atostogos ir kt. Apie pakitimus informacija teikiama lbeauty.lt pristatymo sąlygose.

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

31. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

31.1. Kai grąžinama nekokybiška prekė, lbeauty.lt įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinti per 72 (septyniasdešimt dvi) valan

32. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Pirkėjas atsako už pilną prekės komplektavimą. Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.

33. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas lbeauty.lt apie tai raštu (el. paštu info@lbeauty.lt) per 7 (septynias) dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tai reiškia, kad nepraėjus 7 (septynioms) dienoms nuo prekės pristatymo galite grąžinti kokybišką prekę lbeauty.lt ir atsisakyti sutarties, jeigu gaminys nebuvo naudojamas, yra nesugadintas.

34. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. lbeauty.lt pageidauja, kad būtų dedamos maksimalios pastangos laikytis nurodytų reikalavimų pakuotei ir prekės apsaugojimui nuo pašalinės žalos.

35. Norėdamas atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą Pirkėjas privalo lbeauty.lt el.paštu info@lbeauty.lt pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą Pirkėjas gaus pranešimą savo nurodytu el. paštu. Jeigu Pirkėjas negauna patvirtinimo per 24 darbo valandas, privalo kreiptis telefonu į lbeauty.lt. Atsisakęs sutarties, per 3 (tris) darbo dienas Pirkėjas privalo telefonu arba el. paštu suderinti su lbeauty.lt prekės grąžinimo būdą (visi prekės paėmimo, nuvežimo ir kitokio transportavimo iki lbeauty.lt nurodytos vietos klausimai). Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę (prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas), atitinkančią Taisyklių 32 ir 34 punktų reikalavimas. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

VII. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

36. Pirkėjas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš lbeauty.lt nurodytų būdų: atsiskaitymas per Stripe mokėjimo platformą, atsiskaitymas banko pavedimu.

36.1. Atsiskaitymas per Stripe mokėjimų platformą. Atsiskitant per Stripe mokėjimų platformą suformuojamas tiesioginis atsiskaitymas.

36.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, gavęs mokėjimui atlikti reikalingą informaciją, perveda pinigus į lbeauty.lt sąskaitą, mokėjimo paskirties laukelyje nurodydamas lbeuty.lt užsakymo numerį.

37. Jeigu Pirkėjas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. .
Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
39. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.